http://www.facebook.com/kjell.vistad
http://twitter.com/DrSwedeLove
http://www.linkedin.com/ppl/webprofile?action=vmi&id=3977419&authToken=EARW&authType=name&trk=ppro_viewmore&lnk=vw_pprofile
mailto:kjell@kjellvistad.com?subject=email%20subject